PDA

View Full Version : Composer GuestbooksPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16

 1. Albert Semionovich Leman (1915 - 1998)
 2. Anatoly Yakovlevich Lepin (1907 - 1984)
 3. Yuri Abramoviсh Levitin (1912 - 1993)
 4. Aleksandr Lazarevich Lokshin (1920 - 1987)
 5. Ester Mägi (born 10 january 1922)
 6. Nina Vladimirovna Makarova (1908 -1976)
 7. Arif Malikov (Melikov) (born 13 september 1933)
 8. Vladimir Ivanovich Martynov (born 20 February 1946)
 9. Veli (Velimuhamed) Mukhatov (Muhadow) (1916 - 2005)
 10. Niyazi Hajibeyov (1912 - 1987)
 11. Boris Khristoforovich Parsadanian (1925 - 1997)
 12. Alla Pavlova (born 13 July 1952)
 13. Victoria Vita Polevá (Poleváya) (born 11 september 1962)
 14. Nikolai Petrovich Rakov (1908 - 1990)
 15. Harvey Sollberger (1938-)
 16. Nikolai Andreevich Roslavets (1881 - 1944)
 17. Vadim Nikolayevich Salmanov (1912 - 1978)
 18. Ghazaros (Lazarus) Saryan (1920 - 1998)
 19. Tolib-khon Shakhidi (born 13 March 1946)
 20. Yuri Alexandrovich Shaporin (1887 - 1966)
 21. Vladimir Vladimirovich Shcherbachov (Shcherbachyov, Shcherbachev) (1889 - 1952)
 22. Alexander Shchetynsky (Shchetinsky) (born 22 June 1960)
 23. Vissarion Yakovlevich Shebalin (1902 - 1963)
 24. Andriy Shtoharenko (1902 - 1992)
 25. Nikolai Nikolayevich Sidelnikov (1930 - 1992)
 26. Sergei Mikhailovich Slonimsky (born 12 august 1932)
 27. Boris Alexandrovich Tchaikovsky (1925 - 1996)
 28. Sergei Nikiforovich Vasilenko (1872 - 1956)
 29. Alexander Moiseyevich Veprik (1899 - 1958)
 30. Vladimir Alexandrovich Vlasov (1903 - 1986)
 31. Färit Yarullin (1914 - 1943)
 32. Alexander Fyodorovich Goedicke (1877 - 1957)
 33. Leonid Leonidovich Sabaneyev (1881 - 1968)
 34. Maximilian Osseyevich Steinberg (1883 - 1946)
 35. Mikhail Fabianovich Gnessin (1883 - 1957)
 36. Arseny Mikhailovich Avraamov (1886 - 1944)
 37. Ernest Pingoud (1887 - 1942)
 38. Alexei Vladimirovich Stanchinsky (1888 - 1914)
 39. Anatoly Nikolayevich Alexandrov (1888 - 1982)
 40. Nikolai Semyonovich Golovanov (1891 - 1953)
 41. Arthur-Vincent Lourié (1892 - 1966)
 42. Ivan Alexandrovich Wyschnegradsky (1893 - 1979)
 43. Vernon Duke = Vladimir Aleksandrovich Dukelsky (1903 -1969)
 44. Julian Aleksandrovich Scriabin (1908 - 1919)
 45. Igor Borisovitch Markevitch (1912 - 1983)
 46. Yevgeny Fyodorovich Svetlanov (1928 - 2002)
 47. Vladimir Fyodorovich Vavilov (1925 - 1973)
 48. Tigran Yeghiayi Mansurian (born 27 January 1939)
 49. Vyacheslav Lavrent'yevich Nagovitsin (born 21 December 1939)
 50. Alexander Aronovich Knaifel (born 28 November 1943)
 51. Alexander Kuzmich Vustin (Voustin , Wustin) (born 24 april 1943)
 52. Nikolai Sergeevich Korndorf (1947 - 2001)
 53. Alexander Mikhailovich Raskatov (born 9 march 1953)
 54. Leonid Arkadievich Desyatnikov (born 16 October 1955)
 55. Yuri Sergeyevich Kasparov (born 8 June 1955)
 56. Vladimir Grigoryevich Tarnopolsky (born 30 April 1955)
 57. Sergey Khvoshchinsky (born 1957)
 58. Alexander Aleksandrovich Alyabyev (1787 - 1851)
 59. Alexey Nikolayevich Verstovsky (1799 - 1862)
 60. Alexander Egorovich Varlamov (1801 - 1848)
 61. Alexander Nikolayevich Serov (1820 - 1871)
 62. Alexander Sergeyevich Dargomyzhsky (1813 - 1869)
 63. Semyon Stepanovych Gulak-Artemovsky (Semen Hulak-Artemovsky) (1813 - 1873)
 64. Mily Alexeyevich Balakirev (1837 - 1910)
 65. Alexander Andreyevich Arkhangelsky (1846 - 1924)
 66. David Nowakowsky (1848 - 1921)
 67. Alexander Sergeyevich Taneyev (1850 -1918)
 68. Alexander Alexandrovich Kopylov (Kopilov) (1854 - 1911)
 69. Genari Osipovich Karganoff (Karganov, Korganov) (1858–1890)
 70. Mikhail Vasilyevich Matyushin (1861 - 1934)
 71. Jāzeps Vītols (1863 - 1948)
 72. Vasily Sergeyevich Kalinnikov (1866 - 1901)
 73. Vladimir Ivanovich Rebikov (1866 - 1920)
 74. Samuel Moiseyevich Maykapar (1867 - 1938)
 75. Arseny Nikolayevich Koreshchenko (1870 - 1921)