PDA

View Full Version : Composer GuestbooksPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16

 1. Bidzina Kvernadze (Cvernadze) (1928 - 2010)
 2. Albert Semionovich Leman (1915 - 1998)
 3. Anatoly Yakovlevich Lepin (1907 - 1984)
 4. Yuri Abramoviсh Levitin (1912 - 1993)
 5. Aleksandr Lazarevich Lokshin (1920 - 1987)
 6. Ester Mägi (born 10 january 1922)
 7. Nina Vladimirovna Makarova (1908 -1976)
 8. Arif Malikov (Melikov) (born 13 september 1933)
 9. Vladimir Ivanovich Martynov (born 20 February 1946)
 10. Veli (Velimuhamed) Mukhatov (Muhadow) (1916 - 2005)
 11. Niyazi Hajibeyov (1912 - 1987)
 12. Boris Khristoforovich Parsadanian (1925 - 1997)
 13. Alla Pavlova (born 13 July 1952)
 14. Victoria Vita Polevá (Poleváya) (born 11 september 1962)
 15. Nikolai Petrovich Rakov (1908 - 1990)
 16. Harvey Sollberger (1938-)
 17. Nikolai Andreevich Roslavets (1881 - 1944)
 18. Vadim Nikolayevich Salmanov (1912 - 1978)
 19. Ghazaros (Lazarus) Saryan (1920 - 1998)
 20. Tolib-khon Shakhidi (born 13 March 1946)
 21. Yuri Alexandrovich Shaporin (1887 - 1966)
 22. Vladimir Vladimirovich Shcherbachov (Shcherbachyov, Shcherbachev) (1889 - 1952)
 23. Alexander Shchetynsky (Shchetinsky) (born 22 June 1960)
 24. Vissarion Yakovlevich Shebalin (1902 - 1963)
 25. Andriy Shtoharenko (1902 - 1992)
 26. Nikolai Nikolayevich Sidelnikov (1930 - 1992)
 27. Sergei Mikhailovich Slonimsky (born 12 august 1932)
 28. Boris Alexandrovich Tchaikovsky (1925 - 1996)
 29. Sergei Nikiforovich Vasilenko (1872 - 1956)
 30. Alexander Moiseyevich Veprik (1899 - 1958)
 31. Vladimir Alexandrovich Vlasov (1903 - 1986)
 32. Färit Yarullin (1914 - 1943)
 33. Alexander Fyodorovich Goedicke (1877 - 1957)
 34. Leonid Leonidovich Sabaneyev (1881 - 1968)
 35. Maximilian Osseyevich Steinberg (1883 - 1946)
 36. Mikhail Fabianovich Gnessin (1883 - 1957)
 37. Arseny Mikhailovich Avraamov (1886 - 1944)
 38. Ernest Pingoud (1887 - 1942)
 39. Alexei Vladimirovich Stanchinsky (1888 - 1914)
 40. Anatoly Nikolayevich Alexandrov (1888 - 1982)
 41. Nikolai Semyonovich Golovanov (1891 - 1953)
 42. Arthur-Vincent Lourié (1892 - 1966)
 43. Ivan Alexandrovich Wyschnegradsky (1893 - 1979)
 44. Vernon Duke = Vladimir Aleksandrovich Dukelsky (1903 -1969)
 45. Julian Aleksandrovich Scriabin (1908 - 1919)
 46. Igor Borisovitch Markevitch (1912 - 1983)
 47. Yevgeny Fyodorovich Svetlanov (1928 - 2002)
 48. Vladimir Fyodorovich Vavilov (1925 - 1973)
 49. Tigran Yeghiayi Mansurian (born 27 January 1939)
 50. Vyacheslav Lavrent'yevich Nagovitsin (born 21 December 1939)
 51. Alexander Aronovich Knaifel (born 28 November 1943)
 52. Alexander Kuzmich Vustin (Voustin , Wustin) (born 24 april 1943)
 53. Nikolai Sergeevich Korndorf (1947 - 2001)
 54. Alexander Mikhailovich Raskatov (born 9 march 1953)
 55. Leonid Arkadievich Desyatnikov (born 16 October 1955)
 56. Yuri Sergeyevich Kasparov (born 8 June 1955)
 57. Vladimir Grigoryevich Tarnopolsky (born 30 April 1955)
 58. Sergey Khvoshchinsky (born 1957)
 59. Alexander Aleksandrovich Alyabyev (1787 - 1851)
 60. Alexey Nikolayevich Verstovsky (1799 - 1862)
 61. Alexander Egorovich Varlamov (1801 - 1848)
 62. Alexander Nikolayevich Serov (1820 - 1871)
 63. Alexander Sergeyevich Dargomyzhsky (1813 - 1869)
 64. Semyon Stepanovych Gulak-Artemovsky (Semen Hulak-Artemovsky) (1813 - 1873)
 65. Mily Alexeyevich Balakirev (1837 - 1910)
 66. Alexander Andreyevich Arkhangelsky (1846 - 1924)
 67. David Nowakowsky (1848 - 1921)
 68. Alexander Sergeyevich Taneyev (1850 -1918)
 69. Alexander Alexandrovich Kopylov (Kopilov) (1854 - 1911)
 70. Genari Osipovich Karganoff (Karganov, Korganov) (1858–1890)
 71. Mikhail Vasilyevich Matyushin (1861 - 1934)
 72. Jāzeps Vītols (1863 - 1948)
 73. Vasily Sergeyevich Kalinnikov (1866 - 1901)
 74. Vladimir Ivanovich Rebikov (1866 - 1920)
 75. Samuel Moiseyevich Maykapar (1867 - 1938)